До Парижa, за досвідом
Добавив:
Коментарів: 0
Добавлено: 15-03-2018, 12:18
Переглядів: 142

Освіта з прав людини має життєво важливе значення для всіх суспільств. Вона сприяє рівності, розширенню можливостей, запобіганню та врегулюванню конфліктів. Власне, з цією метою Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) запровадило про­ект „Навчальні програми професійного зростання”. Цього разу тематикою навчальної програми стала „Інтеграція освіти в галузі прав людини до шкільної системи України”.

Група учасників, що складалась з представників Міністерства освіти та науки, Міністерства юстиції України, вчителів та директо­рів навчальних закладів з різних регіонів та представників громад­ських організацій ознайомилась з досвідом Франції, а саме з тим, яким чином освіта в галузі прав людини інтегрована до системи освіти у Франції.

До числа делегації ввійшов директор Глибоцького ліцею Дмитро Глобак, який розповів про цікаві відмінності у навчальних процесах України і Франції.

Освіта світського характеру
Делегація з України прибула у суботу. Після зустрічі в аеро­порту Шарль де Голль, їх по­селили в готелі у самому серці Франції. У неділю провели неза­бутню екскурсію Парижем, яку завершили прогулянкою кате­ром по р. Сені.

А з понеділка розпочався на­пружений графік з 9:00 до 18:00. Учасники зустрілись з представ­никами основних зацікавлених сторін, які представили загаль­ний огляд системи навчання в галузі прав у Франції, розказали про існуючі проблеми.

Зокрема, відбулися зустрічі з представниками Міністерства національної освіти, вищої осві­ти і наукових досліджень, Наці­ональної інспекції освіти (IGEN) та Національної інспекції управ­ління освітою і наукових дослі­джень (IGAENR), Міжнародного центру досліджень педагогічної діяльності (CIEP). Українські освітяни відзначили, що у Фран­ції значна увага приділяється розвитку освіти. Французи вва­жають, що саме школа створила націю, примирила населення у релігійному протистоянні та за­безпечила соціальний прогрес.

Починаючи з 19-го століття, середня освіта у Франції стала обов’язковою (спочатку для ді­тей до 14 років, нині до 16). Освіта має світський характер.

Підготовку дітей до навчання у середній школі забезпечують дошкільні навчальні заклади, мережа яких є досить розгалуже­ною. Організованими формами дошкільної освіти охоплені 99% дітей дошкільного віку від 3-х ро­ків, 30% до 2-х років (за зміс­том це так званий „цикл перших знань”). Французи вважають, що дошкільна освіта починається до 2-ох років і має назву „материн­ське виховання”.

У початковій школі навчають­ся діти віком від 6 до 10 років (це „цикл фундаментальних знань”, що триває 5 років). Далі про­довження навчання у загально­освітніх навчальних закладах коледжах. Перший клас коледжу відповідає по суті 6-му класу. Існує „цикл консолідації”, за до­помогою якого забезпечується зв’язок між початковою школою і коледжем. „Цикл поглибленої освіти” реалізується у ліцеях (тут навчаються діти, як правило, з 15-16 років).


Впровадження освіти з прав людини на регіональному рівні

З цим питанням учасники ознайомлювались наступно­го дня, який присвятили від­відуванню Creteil Academy у передмісті Парижа. Академія Creteil є однією з трьох в регіоні Парижа (разом з Паризькою та Версальською) і охоплює три територіальні округи. Академія Creteil налічує 75 000 співробіт­ників (вчителі, адміністратори), 915 000 студентів К12, 22 500 учнів та 85 000 студентів вищих навчальних закладів, що ро­бить її другою за величиною у Франції за кількістю населення. Включає 2629 початкових, 424 середніх (середні класи) та 232 середніх школи (старші кла­си). Річний бюджет становить 4 млрд. євро.

Ректор, призначений Прези­дентом Республіки, представ­ляє Міністерство освіти на рівні академії. Він відповідає за всі питання освіти (державні та при­ватні школи) в Академії. Його підтримує Генеральний секре­тар та адміністративні служби на рівні Академії.

Директора навчального за­кладу призначають на один рік, опісля тривалості якого визна­чають рейтинг школи за його керівництва. Відповідно за рей­тингом і вирішують, у яких ЗНЗ він міг би працювати.


Бібліотека не лише для того, щоб брати книги

Делегації освітян з Украї­ни запропонували відвідати середню школу в Академії Creteil. Як розповів Дмитро Іванович, учні приходять на навчання о 8.50. Для них від­кривають великі ворота — і всі 1200 осіб заходять. За 10 хвилин ворота закривають. І до 18:00 більше ні для кого їх просто так не відкриють. Учні навчаються до 15:00. Далі ви­конують у лабораторіях, кабі­нетах, за круглими столами у читальних залах бібліотек вправи для самостійного оп­рацювання. Домашнього ж завдання їм не задають. Все має бути вивчено на території школи.

Немає у Парижі шкільних форм. Власне, дрес-кодів не помітили наші осві­тяни і у Міністерстві Франції. Головне, щоб було зручно і комфортно. Навіть, якщо це джинси.

Цікаво і те, що дітей старшої ланки навчають також науковці, які здійснюють свою наукову ді­яльність у межах навчального закладу.

Відвідування середньої школи дало можливість побачити один із проектів, який парижани реалі­зували разом із колегами з Данії. Вони розробили кімнату-контейнер, яка може подорожувати. Учні подорожують містами разом з кімнатою і розпові­дають іншим учням про права людини.


Подорожуючі сім’ї

Ми називаємо їх переселен­цями або людьми, які не мають певного місця проживання. У Франції все лояльніше. Оскільки ЄС зняв обмеження кордоном, основною проблемою стали по­дорожуючі сім’ї ромів. На жаль, у цих сім’ях не надається належна увагу тому, щоб діти навчались. Тож, саме для таких сімей при­думали виїзну школу. Це авто­бус з педагогами, які приїздять до них самі. Діти забігають у автобус, де їх і вчать.


Дитяча газета накладом 150 тисяч примірників

Playbac французька при­ватна компанія, заснована в 1986 році, метою якої є розробка оригінальних освітніх концепцій, орієнтованих на дітей. Playbac створив Incollables (гру запитань і відповідей для шкільної на­вчальної програми, з 50 мільяр­дами екземплярів, що прода­ються по всьому світу). Playbac публікує чотири унікальні газети для дітей „Quoti” (від 4 до 8 років), „Молода щоденна газе­та” (Le Petit Quotidien від 6 до 12 років), „Моя щоденна газета” (Mon Quotidien від 10 до 14 років) та „L’ACTU” (для підлітків від 13 років), загалом маючи 150 000 абонентів. Її передплачують і школи, вчителі, учні та батьки.

Що зацікавило Дмитра Івано­вича під час візиту до редакції га­зети, так це передплатна ціна популярного видання — всього лише 19 євро на рік. А справа в тому, що державна пош­та Франції (на кшталт нашої „Укрпошти”) взяла на себе всі витрати з доставки. Що й змен­шило передплатну ціну навпіл. У нас, як знаємо, такого немає.


Омбудсмен замість субординації

Звісно, поїздки до інших країн да­ють можливість відкрити для себе щось нове. Зокрема, розповів Дми­тро Глобак, у Парижі делегати ви­вчали яким чином захищаються пра­ва дитини на різних етапах. Справа в тому, що у них пропонується си­стема через офіційного державного омбудсмена, якого призначає керів­ник з міністерства на певний регі­он. Він відповідає за певні регіони і паралельно отримує всі скарги, що стосуються захисту прав дитини. Оперативно працює над виявлен­ням і розбиранням ситуацій. Тут не залучені ні міліція, ні прокуратура, ні державні органи освіти. Якщо є сер­йозні порушення, то перед караль­ними органами клопоче омбудсмен.

Лариса ДУЩАК, "НОВИ ДЕНЬ".

Р.S. Перед посадкою у літак у аеропорту „Бориспіль” наша делегація зустрілась з головою ВР Ан­дрієм Парубієм.Джерело http://hlyboka.rayon.cv.ua/
Інформація
Відвідувачі, Ви так само можете залишити коментарі до даної публікації
Схожі новини:
Особистий кабінет