Як розрахувати орендну плату за земельну ділянку сільськогосподарського призначення
Добавив:
Коментарів: 0
Добавлено: 23-09-2018, 08:39
Переглядів: 11

На даний час питання оренди земельних паїв, форми розрахунку та розмірів плати за земельну ділянку, порядку укладення, зміни та припинення договорів оренди регулюються Указом Президента «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників земельних ділянок і земельних часток (паїв)” Земельним кодексом України, Закон України «Про оренду землі», та Постановою Кабінету Міністрів "Про затвердження Типового договору оренди землі”.

Як розрахувати орендну плату за земельну ділянку сільськогосподарського призначення

 


Договір про оренду землі

В першу чергу слід зазначити що законодавство чітко встановлює основні вимоги щодо змісту договору. Відповідно до ст.15 Закону України «Про оренду землі», істотними умовами договору оренди землі є:

- об’єкт оренди з зазначеними місцем розташування, розмірами і кадастровим номером земельної ділянки;

- термін дії договору оренди;

- визначення розміру оплати за земельну ділянку, індексації, форм платежу(натуральна, грошова), порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату;

Відсутність у договорі оренди однієї з істотних умов є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також визнання договору недійсним відповідно до закону.

Законодавством передбачено, що орендна плата за землю — це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди, але Указом Президента України від 2 лютого 2002 року N 92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)»рекомендовано, щоб розмір орендної плати земельних ділянок, земельних часток (паїв) повинен бути не менше 3 відсотків, визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю).

Орендна плата може справлятися у грошовій, натуральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах. Сторони можуть передбачити в договорі оренди поєднання різних форм орендної плати. Орендна плата за земельні ділянки переглядається за згодою сторін.

Який розмір плати за пай повинен бути відповідно до законодавства?

Розмір плати за передану в оренду земельну ділянку, визначають договором оренди, але такий розмір має бути не меншим, ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі, на сьогодні відповідно до Указу Президента за №92 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників земельних ділянок і земельних часток (паїв)” від 02.02.2002 р. встановлено плату за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3% визначеної відповідно до законодавства вартості ділянки чи паю та поступове збільшення цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря. Завдяки Указу Президента законодавчо закріплена вартість земельної ділянки – нормативно-грошова оцінка земельної ділянки. Нормативна грошова оцінка земель щороку уточнюється на коефіцієнт індексації, який визначають відповідно до законодавства.

Приклад розрахунку грошової оцінки паю - площа ріллі, що припадає на земельну частку (пай) становить 1,6 га; - нормативна грошова оцінка 1 га ріллі, що припадає на земельну частку (пай), проведена станом на 01.07.1995 р. становить 10000 грн. 1. Розраховуємо нормативну грошову оцінку 1 га земельної частки (паю), проіндексовану станом на 01.01.2012 року: 10000 грн х 3,2 х 1,756 = 56192 грн. 2.Розраховуємо нормативну грошову оцінку земельної частки (паю) площею 1,6 га, яка слугуватиме базою для визначення мінімального розміру орендної плати за земельну частку (пай): 1,6 х 56192 = 89907 грн. Отже, мінімальна сума орендної плати за пай площею 1,6 га має становити 3% від 89907 грн, тобто 2697 грн.

Розірвання договору оренди землі

Cтаттею 31 Закону України «Про оренду землі» встановлені підстави припинення договору оренди землі:

– закінчення строку, на який його було укладено;

– викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

– поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

– смерті фізичної особи - орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 цього Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;

– ліквідації юридичної особи - орендаря;

– відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;

– набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;

– припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства).

Окремо варто наголосити, що зазначений перелік підстав є невичерпним.

У свою чергу, договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. Також на вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

В односторонньому порядку розірвання договору оренди землі можливе лише в тому випадку, якщо це прямо передбачено в договорі оренди землі. Слід відмітити, що переважна більшість укладених договорів оренди не містять у своєму тексті право розірвання договору в односторонньому порядку.

Хоча на даний час однією з найпоширеніших підстав розірвання договору оренди земельної ділянки є заборгованість з орендної плати. За змістом статей 1, 13 Закону України "Про оренду землі" основною метою договору оренди земельної ділянки та одним із визначальних прав орендодавця є своєчасне отримання останнім орендної плати в установленому розмірі.

Відповідно до п. «д» ч. 1 ст. 141 ЗК України підставою для припинення права користування земельною ділянкою є систематична несплата орендної плати. Норми статті 24 та статті 25 Закону України «Про оренду землі» не містять у собі вимог щодо систематичної несплати орендної плати, тому договір оренди земельної ділянки може бути розірваний на вимогу однієї із сторін в разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених нормами цих статей.

Артем Ясинівський,

депутат брусницької сільської ради.
Джерело http://kitsman.rayon.cv.ua/
Інформація
Відвідувачі, Ви так само можете залишити коментарі до даної публікації
Схожі новини:
Особистий кабінет